Duurzaam

Biogas is het groene alternatief voor aardgas. De bronnen voor deze fossiele brandstof raken uitgeput. Groen gas is hernieuwbaar gas. Dit betekent dat we volgend jaar uit de gegroeide en ontstane biomassa opnieuw groen gas kunnen maken.

We willen in Nederland steeds meer gebruik maken van duurzame energie. In 2020 moet minimaal 14 procent afkomstig zijn uit duurzame bronnen. Groen Gas Gelderland draagt door de productie en levering van groen gas bij aan deze doelstelling. Doordat er CO2 in de biomassa zit draagt onze installatie ook bij aan de vermindering van het broeikaseffect.

Groen Gas Gelderland levert een bijdrage aan een oplossing van het mestprobleem en het afvoeren van het fosfaatoverschot. Door afgekeurde supermarkt producten, honden- en kattenvoer te gebruiken verminderen we het afval. Deze producten kunnen we dankzij onze vergisting omzetten naar groen gas.

Groen Gas Gelderland

Groen Gas Geklderland


Veronica 2 , 6681 RK, Bemmel


Telefoon: 026 - 3259592

Design by Connecting Media © 2018-2020