Door een niet goed werkende luchtfilter was er in 2017 overlast in de buurt. Buurtbewoners klaagden over stankoverlast vanuit de installatie van Groen Gas Gelderland. Het ging om biologische stoffen die in deze lage concentraties niet schadelijk zijn. Wel veroorzaakte de stank overlast en hinder. Meer uitleg leest u in de nieuwsbrief.