Nieuwsbrief november 2022 Groen Gas Gelderland

In week 47 vervangen we het biofilter dat naast de luchtwasser is geplaatst . Hierdoor zou u enige vorm van stankoverlast kunnen ervaren.

Planning

Wij vervangen het biofilter  in week 47. Vanaf maandag 21 november 2022 starten we met de werkzaamheden en we verwachten vrijdag 25 november 2022 klaar te zijn. Wij zetten alle mogelijke middelen in om stankoverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Werking bio filter 

De afmetingen van het  biologische filter worden aangepast. De dikte van het filter wordt verhoogd en de oppervlakte wordt verkleind,  dit alles om de werking van het bio bed te verbeteren. Verder wordt de samenstelling van het filtermateriaal aangepast. Het bestond uit een laag wortelhout met daarbovenop kokosvezel, dit passen we aan naar 2 lagen wortelhout. De lucht vanuit de bestaande filters in het gebouw wordt naar de luchtkamer onder het zogenaamde bio bed gebracht en daar langzaam doorheen gedrukt; aanwezige geurstoffen in deze lucht worden dan “opgegeten” door bacteriën die leven op het hout. Door de kleinere oppervlakte is de luchtsnelheid geringer, zodat de bacteriën meer tijd hebben om hun werk te doen en het biofilter schone lucht kan afleveren. Ook de uitgaande lucht vanuit het koolfilter bij de gasopwerking wordt door het te vervangen biologische filter geleid.

Website

U kunt deze en volgende nieuwsbrieven vinden op www.groengasgelderland.nl. Wij actualiseren de website en schrijven, indien nodig, berichten en nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Met buurtbewoners is afgesproken dat we hen periodiek en bij calamiteiten per e-mail informeren.

Overlast

Ervaart u zelf overlast en denkt u dat het van Groen Gas Gelderland komt? Stuur dan een e-mail aan info@groengasgelderland.nl

Bij overlast kan u ook een melding indienen over uw leefomgeving via S@men (eerder het Provincieloket). U kunt hier 24 uur per dag en zo vaak als u wilt overlast melden. Ook vindt u hier een overzicht van aankondigingen.